REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Abonare la Newsletter”

Campania promotionala pentru clientii companiei S.C. Magic Hub SRL.

Perioada campaniei: 12 septembrie 2015 – 31 decembrie 2019

 

Art. 1. Organizatorul campaniei.

Art.1.1. Campania “Abonare la Newsletter” este organizata de Magic Hub SRL, cu sediul in Strada Vitan-Barzesti,nr 7D, Bl 1, Sc. A, Ap 18, Sector 4, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/4772/11.03.2005, CIF RO17345845
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

 

Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.

Art.2.1. Campania promotionala poarta denumirea “Abonare la Newsletter”
Art.2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 12 septembrie – 30 noiembrie 2015 si se adreseaza tuturor clientilor ce achizitioneaza produse de pe site-ul www.jucariesimagie.ro si se poate acorda la prima achizionare.
Art.2.3. Ultima zi de participare la aceasta campanie este 30 noiembrie 2015, orele 23:59, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita.
 

Art. 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. La aceasta campanie participa orice produs de pe site-ul www.jucariesimagie.ro, in limita stocului disponibil.
Art. 3.2. Produsele ce fac obiectul acestei campanii se comercializeaza in limita stocului disponibil.

 

Art.4. Dreptul si conditiile de participare

Art.4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica si juridica avand domiciliul stabil in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioada mentionata, denumita in continuare Participant.

 

Art.5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

Art.5.1. La abonarea la newsletter participantul va primi un cupon de reducere in valoare de 10% reducere la orice produs achizitionat de pe site-ul jucariesimagie.ro in perioada campaniei promotionale.

 

Art.6. Modalitate identificare si cumparare

Art.6.1. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.

 

Art. 7. Protecția datelor personale

Art. 7.1. Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promotie implica acceptul participanților ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Magic Hub SRL In scopul unor potentiale informari ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al SC Magic Hub SRL. La cererea scrisa a participantului, datata și semnata, expediata pe adresa sediului de lucru al Magic Hub SRL – București, sector 4, Strada Vitan-Barzesti,nr 7D, Bl 1, Sc. A, Ap 18 – organizatorul se obliga:

  • -sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • -sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  • -sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Art.8. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

 

Art.9. Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Art.10. Intreruperea campaniei promotionale

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site-ul www.jucariesimagie.ro).

 

Art.11. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil la solicitarea clientilor si pe site-ul www.jucariesimagie.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

Orice contestare avand ca obiect campania promotionala “Abonare la Newsletter” poate fi trimisa catre adresa: SC Magic Hub SRL, Strada Vitan-Barzesti,nr 7D, Bl 1, Sc. A, Ap 18, Sector 4, Bucuresti

Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni din “Termeni si Conditii” de pe www.jucariesimagie.ro.

Intocmit in data de 12.09.2015