REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“MAGIE si JUCARIE la fiecare tranzactie”

Campania promotionala pentru clientii companiei SC Magic Hub SRL

Perioada campaniei: 15 august 2015 – 31 decembrie 2030

Articolul 1. Organizatorul campaniei.

Art.1.1. Campania “ MAGIE si JUCARIE la fiecare tranzactie” este organizata de Magic Hub SRL, cu sediul in Strada Vitan-Barzesti,nr 7D, Bl 1, Sc. A, Ap 18, Sector 4, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/4772/11.03.2005, RO17345845
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisarea modificarilor pe site-ul www.jucariesimagie.ro.

Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.

Art.2.1. Campania promotionala poarta denumirea “ MAGIE si JUCARIE la fiecare tranzactie”
Art.2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 15 august 2015 – 31 decembrie 2017 si se adreseaza tuturor clientilor ce achizitioneaza cel putin un produs de pe site-ul www.jucariesimagie.ro si are statut de comanda confirmata.
Art.2.3. In cazul in care o achizitie confirmata se anuleaza sau se returneaza, punctele atribuite respectivei comenzi se vor anula din contul Participantului.
Art.2.3. Ultima zi de participare la aceasta campanie este 31 decembrie 2030, orele 23:59, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita.

Art. 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. La aceasta campanie participa orice produs de pe site-ul www.jucariesimagie.ro in limita stocului disponibil.

Art.4. Dreptul si conditiile de participare

Art.4.1. Poate fi membru al programului de fidelitate orice persoana fizica si juridica avand domiciliul stabil in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii si are cont creat pe site-ul www.jucariesimagie.ro, denumit in prezentul Regulament ca Participant. Pentru persoanele sub aceasta varsta este necesar acordul scris al parintilor.

La program se poate participa numai prin completarea integrala a formularului de inscriere (creare cont client).

Art.5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

Art.5.1. La achizitionarea oricarui produs de pe site-ul www.jucariesimagie.ro, in perioada mentionata in art. 2.2 si tinand cont de exceptiile mentionate la art. 3, Participantul va receptiona 1 PUNCT DE LOIALITATE pentru fiecare 10 RON achitati efectiv catre Organizator ca urmare a achizitionarii de produse de pe site-ul www.jucariesimagie.ro, dupa aplicarea tuturor reducerilor aferente PUNCTELOR DE LOIALITATE folosite.

 • 1 PUNCT DE LOIALITATE este echivalent cu 0.5 lei
 • PUNCTELE DE LOIALITATE pot fi transformate in cupoane de reducere ce pot fi folosite ca si discount la o noua tranzactie mai mare sau egala cu 250 lei si care nu include un alt cupon de reducere
 • PUNCTELE DE LOIALITATE se pot cumula in vederea folosirii acestora
 • PUNCTELE DE LOIALITATE cumulate pentru tranzactii anterioare exclusiv, nu pot fi folosite pentru tranzactii mai mici de 250 lei
 • PUNCTELE DE LOIALITATE oferite pentru o comanda confirmata dar ulterior anulata, indiferent de motivul anularii acesteia, se vor anula din soldul de puncte al Participantului
 • PUNCTELE DE LOIALITATE pot fi folosite doar dupa ce suma achitata de catre Participant este confirmata.
 • PUNCTELE DE LOIALITATE pot fi folosite dupa 14 zile din momentul generarii cupoanelor de reducere si au o valabilitate de 365 de zile din acelasi moment, data dupa care se vor anula
 • PUNCTELE DE LOIALITATE nu pot fi transferate dintr-un cont de client in altul
 • PUNCTELE DE LOIALITATE nu se acorda pentru produsele aflate la reducere
 • PUNCTELE DE LOIALITATE nu vor fi acordate pentru comenzile rapide plasate fara un cont de client

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.6. Taxe si impozite

Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Art. 7. Protecția datelor personale

Art. 7.1. Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promotie implica acceptul participanților ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Magic Hub SRL In scopul unor potentiale informari ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al SC Magic Hub SRL. La cererea scrisa a participantului, datata și semnata, expediata la adresa București, sector 4, Strada Vitan-Barzesti,nr 7D, Bl 1, Sc. A, Ap 18, Bucuresti – organizatorul se obliga:

 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Art.8. Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art.9. Intreruperea campaniei promotionale

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site-ul www.jucariesimagie.ro).

Art.10. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil la solicitarea clientilor si pe site-ul www.jucariesimagie.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

Orice contestare avand ca obiect campania promotionala “ MAGIE si JUCARIE la fiecare tranzactie” poate fi transmisa catre adresa: SC Magic Hub SRL, Strada Vitan-Barzesti,nr 7D, Bl 1, Sc. A, Ap 18, Sector 4, Bucuresti.

Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni din “Termeni si Conditii” de pe www.jucariesimagie.ro.

Intocmit in data de 01.08.2015