Magic Goblin Quest Regulament
×

Magic Goblin Quest

REGULAMENTUL CAMPANIEI „MAGIC GOBLIN QUEST MARTIE 2024”

1. Organizatorul campaniei

Organizatorii campaniei „MAGIC GOBLIN QUEST MARTIE 2024” denumita in continuare „campania” sunt RED GOBLIN S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17333/2008, avand Cod Unic de Inregistrare RO24591630 si Magic Hub S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4772/2005, avand Cod Unic de Inregistrare RO17345845.

Organizatorii vor fi denumiti in prezentul Regulament sub numele Red Goblin si Magic Hub si/sau Organizatori. Campania se va derula cu respectarea prevederilor Regulamentului, care este obligatoriu pentru toti participantii. 

Orice persoana care participa la campania care face obiectul Regulamentului este de acord expres cu privire la termenii si conditiile desfasurarii acesteia, prevazute de Regulament. 

2. Durata campaniei

Campania va avea loc in perioada 01.03 – 31.03.2024, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare exclusiv fizic, in magazinul Red Goblin de pe Str. Stirbei Voda, nr 4, Bucuresti si in magazinul partener Jucarie si Magie de pe str. Vitan-Barzesti 7D, Rin Grand, Intrare B, Galeria Comerciala, Bucuresti.

3. Dreptul de participare 

Poate participa la campanie orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care indeplineste cerintele prezentului Regulament în perioada campaniei.

La campanie nu au dreptul sa participe: 

- angajatii si persoanele fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul/pentru Red Goblin si in cadrul/pentru Magic Hub.

4. Regulamentul campaniei 

In perioada 01.03 – 31.03.2024, Red Goblin si Magic Hub vor sustine o campanie de promovare reciproca. La orice achizitie, indiferent de suma, clientii ambelor magazine vor primi un bilet promotional, ce prezinta stampila magazinului in care s-a realizat achizitia. Clientul va beneficia de o reducere de 15% pentru orice achizitie realizata in magazinul partener, prin prezentarea la casa a acestui bilet. Biletul promotional este valabil pentru o singura achizitie. In urma efectuarii achizitiei, biletul va primi stampila magazinului partener. Cu doua astfel de bilete completate, clientul poate revendica un premiu in valoare aproximativa de 50RON din unul dintre magazinele partenere, la alegere. Cu trei astfel de bilete completate, clientul poate alege dintr-o selectie mai larga de premii.

5. Regulamentul campaniei 

Regulamentul campaniei „MAGIC GOBLIN QUEST MARTIE 2024” este disponibil gratuit pe www.redgoblin.ro si www.jucariesimagie.ro. Potrivit deciziei Organizatorilor, campania va fi mediatizată, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile Regulamentului. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau intrerupe si/sau inceta desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari si/sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-urile www.redgoblin.ro si www.jucariesimagie.ro.

6. Modificarea si incetarea campaniei

Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, definite conform legislatiei, inclusiv in cazul deciziei organizatorului de a continua campania, din motive independente de vointa sa.

Notificari
×